معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این خصوص گفت: ‌این آزمون در سه رشته پرستاری، رادیولوژی و فوریت های پزشکی در مجمتع دانشگاهی پردیس کمالوند و با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا برگزار شد.

علی مهرزاد صفدری افزود: ۸۱۵ نفر در این آزمون رقابت داشتند که در نهایت ۷۴ پرستار، ۱۱ رادیولوژیست و ۱۳ نفر در فوریت های پزشکی استان به صورت شرکتی بکارگیری می شوند.