سردار حاجی محمد مهدیان نسب صبح امروز در حاشیه راهپیمایی شهر خرم آباد در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهارداشت: امروز مردم استان لرستان، شهرستان خرم آباد در راستای ایجاد اقتدار، امنیت استان و کشورمان و در لبیک گویی به ندای رهبر عزیزمان و تابعیت از ولایت همگی یکپارچه در این راهپیمایی شرکت کردند و راهپیمایی کم نظیری را رقم زدند.

وی افزود: مردم ما آرامش و امنیتشان را دوست دارند ضمن اینکه مطالبات خودشان را تقاضا می کنند اما با اشرار، آشوبگران، اراذل و اوباش و کسانی که نفوذی دشمنان جمهوری اسلامی هستند برخورد می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان عنوان کرد: کسانی هم که در این چند روز آشوب کردند توسط عوامل نیروی انتظامی دیگر نهادهای امنیتی دستگیر شدند به طوری که افرادی که در سطح استان آشوب کردند یک به یک دستگیر شدند و آن تعدادی هم که مانده شناسایی شده اند، تا نفر آخر دستگیر می کنیم و به اشد مجازات می رسند.

وی با اشاره به اینکه با آشوبگران به خاطر تعرض به اموال عمومی و مجروح کردن نیروی امنیتی برخورد جدی می شود گفت: در بین دستگیرشان چند نفر غیر بومی شناسایی شده است.

مهدیان نسب بیان کرد: امروز هم مردم با راهپیمایی خود مشت محکمی بر دهان آمریکا، یاوه گویان، دشمنان و نظام سلطه زدند.