محسن همتی افزود: انجام چنین رفتارهایی توسط مجریان انتخابات و مسوولان دولتی، اجحاف در حق نظام است باعث بدبینی مردم نسبت به نظام می شود و قابل اغماض نیست.
وی خاطرنشان کرد: مطابق ماده های ۶۰ و ۷۹ قانون انتخابات، اعلام نظر و طرفداری هیات های اجرایی و نظارت خلاف قانون بوده و جرم محسوب می شود.
همتی افزود: به کسی اجازه نخواهیم داد که امنیت شهرستان را خدشه دار و اعتماد مردم را سلب کند، از مجریان برگزار کننده انتخابات انتظار داریم با رعایت قوانین، به برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با حضور حداکثری در شهرستان اقدام نمایند.