پایگاه اطلاع رسانی نیساخبر بدون طرفداری از جناح یا شخص خاصی و صرفا به منظور افکار سنجی مردم فهیم شهرستان های سلسله و دلفان اقدام به برگزاری این نظر سنجی نموده است .

 

[totalpoll id=”11966″]