با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که برخی از حوزه های انتخاباتی کشور با آن دست به گریبان هستند و متاسفانه در شهرستانهای سلسله و دلفان بیشتر به چشم می آید عدم تخصص و عدم حضور نیروهای قوی و کارآمد در امر خطیر قانونگذاریست به نظر می رسد حضور متخصصین در این امر مهم میتواند ما را از تنگناهایی که سالیان سال است با آن زندگی کرده ایم نجات دهد .

در اینکه افرادی در طی این سالها با تمام بضاعت خود در این عرصه تلاش کرده و توفیقات خوبی هم داشته اند شکی وجود ندارد. ولی هنوز چراهای زیادی وجود دارد که به نظر می رسد با ورود نخبگان و متخصصین بهتر میتوانیم به جواب آنها برسیم تا اینکه به مقوله انتخابات به یک دید سنتی بنگریم.

💢در ادامه برخی از چرایی هایی که هنوز تا رسیدن به جوابشان فرسنگ ها فاصله داریم می پردازیم

۱_چرا به اهداف مورد نظر از پیش طرح‌ شده از سوی منتخبین مردم‌ که عمدتا بصورت شعارانتخاباتی بوده اند تا کنون نرسیده ایم؟

۲_چرا با گذشت چهل سال از عمر با برکت نظام‌مقدس جمهوری اسلامی ایران هنوز روستاهای مال رو در حوزه ی انتخاباتی سلسله و دلفان وجود دارد؟

۳_ چرا نخبگان ما با وجود تحصیلات عالیه و تخصص عمدتا یا تمایلی به حضور در عرصه انتخابات ندارند و یا در صورت حضور تخصصشان قربانی طایفه گرایی و برخورد سنتی با انتخابات می شود ؟

متاسفانه‌ به خاطر برخی برداشتهای سطحی از امر خطیر انتخابات و نداشتن قدرت اجرایی کافی منتخبین گذشته و گاها دخیل بودن سلایق شخصی در این مهم و دلایل متعدد میتوان گفت آنگونه که شواهد و قرائن به دور از فضاسازی های مجازی و حقیقی نشان‌می دهد اقدام و عمل چشمگیری صورت نگرفته است.

انتخاب هوشمندانه با تاکید بر #تخصص_کاندیدها میتواند جامه ی عمل بر تن برهنه ی پروژه های بر زمین مانده ی دلفان و سلسله بپوشاند

هدف از طرح این بحث این است که مشکلات و تنگناهای موجود در حوزه ی انتخاباتی سلسله و دلفان را ریشه یابی کرده و راهکارهای عبور از آنها را بررسی کنیم. اینکه چگونه می توانیم برای حضور متخصصین در این عرصه فضای مثبت ایجاد کنیم؟ و نهایتا چگونه می توانیم به انتخابی اصلح از روی تعقل و با تکیه بر خردبرسیم ؟

✍️مهدی کیانی برخورداری

فرهنگی و فعال رسانه ای