مسعود غلامی گفت: متوسط تولید برای هر کندو بیش از ۱۱ کیلوگرم است و هرساله بیش از ۳۸۱ تن عسل در این شهرستان برداشت می شود.

وی با اشاره به مرغوبیت عسل تولیدی سلسله عنوان کرد: عسل منطقه پرسک این شهرستان توانست رتبه سوم جهان را به لحاظ کیفیت کسب کند.

غلامی تصریح کرد: تعداد کندوهای سلسله برابر آخرین سرشماری، ۳۹ هزار و ۸۵۳ فروند برآورد می شود و  این شهرستان رتبه سوم تولید عسل لرستان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به درآمد ۳۰ میلیارد تومانی عسل برای بهره برداران شهرستان گفت: برندسازی و ایجاد صنایع تکمیلی مرتبط موجب معرفی این محصول در بازارهای منطقه می شود بنابراین از بهره برداران درخواست می شود با حمایت های دولتی در این زمینه اقدام کنند.