دکتر حمزه حسنی با اشاره به تاکیدات مکرر ستاد مقابله کرونا درخصوص عدم برگزاری مراسم های شادی و عزا، اظهار داشت: طبق دستور دادستان مسوولیت مستقیم سلامت شرکت کنندگان در مراسم ها برعهده برگزار کننده است و چنانچه افرادی در این مراسم ها دچار عارضه بیماری کرونا و مرگ شوند، مسئولیت مستقیم آن بر عهده برگزار کنندگان است.

وی با اشاره به جرم بودن برگزاری چنین مراسم هایی در شرایط بحران کرونا، افزود: کادر درمان و مدافعان سلامت انتظار دارند که با برگزار کنندگان این مراسم ها برخورد قانونی مناسب صورت بگیرد.

دکتر حسنی نقش مردم را در کنترل بحران کرونا بسیار اساسی دانست و بیان کرد: اگر مردم رعایت کنند نیازی به استفاده از قوه قهریه نیست متاسفانه به دلیل رعایت نکردن مقررات بهداشتی شیوع این بیماری در شهرستان افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه در میان بیماران شاهد فوت افراد جوان نیز هستیم که نشانگر بی رحم بودن این بیماری نسبت به همه گروه های سنی است.

رییس شبکه بهداشت و درمان سلسله با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی درخصوص عدم برگزاری مراسم ها، ادامه داد: کادر درمان بسیار خسته هستند و بیش از ۵ ماه است که شبانه روز در حال مبارزه با این بیماری هستند و امیدواریم که با رعایت خود مردم هرچه سریعتر شاهد کنترل این بیماری باشیم.