سرهنگ عبدالوحید ملک آرا  اظهار داشت: دو تیم بهداشتی و درمانی شهید رهنمون با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان و کانون بسیج جامعه پزشکی زاغه به منطقه عشایری مالگه، گلم سوز و پل هرو زاغه به مدت دو روز اعزام شدند.

وی افزود: این تیم شامل دو پزشک عمومی، بهداشت محیط، ماما، کارشناسان واحد پیشگیری مبارزه با بیماری‌ها بود که جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر منطقه زاغه اعزام شدند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به خدمات ارائه شده در این اعزام عنوان کرد: ویزیت، آموزش و مشاوره به‌صورت رایگان به اهالی این منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این اعزام به ۲۵۰ نفر ویزیت عمومی،۵۰ نفر خدمات مامایی،۵۰ نفر مشاوره، ۱۰۰ تست فشارخون و قندخون و به ۵۰ نفر سایر خدمات به صورت رایگان ارائه شد.

انتهای پیام/