امروز طی مراسمی که به همت هیات کشتی کارگری استان و معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به میزبانی اداره کار الشتر برگزار شد ار طرف هیات کشتی کارگری استان آقایان ستار حسنی نژاد بعنوان مسئول هیات کشتی پهلوانی و ساحلی و آقای امیررضا سوخته زاری بعنوان مسئول هیات کشتی کارگری انتخاب شدند.
در این مراسم همچنین از دو تن از پیشکسوتان سالهای دور الشتر اقایان اصغر حسنوند و حشمت مهدی پور تجلیل بعمل آمد.