رضا خالقی در بازدید نماینده منتخب سلسله و دلفان از طرح های راهسازی این مناطق افزود:‌ عملیات اجرای زیرگذر فیروز آباد به طول یکهزار و ۲۰۰ متر ۲ خط کند رو و  ۲ دستگاه پل دوربرگردان ، ۴۵۰ شمع بتنی و ۲ هزار و ۴۰۰ متر دیوار حائل در طرفین فعال است.

وی همچنین در خصوص پروژه احداث باند دوم محور فیروزآباد به الشتر اظهار داشت:  هفت کیلومتر از این محور ۱۴ کیلومتری به بهره برداری رسیده و عملیات اجرایی مابقی طرح نیز پیشرفت ۵۰ درصدی دارد.

خالقی با اشاره به پروژه احداث باند دوم محور خرم آباد به نورآباد و نقش آن در کریدور ترانزیتی غرب کشور گفت: طول این پروژه ۹۱ کیلومتر بوده که ۶۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و هم اکنون زیر بار ترافیک می باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان همچنین در بازدید از پروژه احداث محور الشتر به بروجرد در محل تونل اسپژ با اشاره به توقف عملیات اجرایی این پروژه در سالهای گذشته  به دلیل اعتبار تصریح کرد:‌ انتظار می رود با همکاری اداره کل راه وشهرسازی و پیگیری نماینده منتخب برای جذب اعتبار، این طرح به عنوان یک مطالبه عمومی تکمیل و بهره برداری شود.