احمد حسین فتایی  با اشاره به برگزاری کنگره ملی ۶۳۰۰ شهید استان لرستان در سال آینده اظهار داشت: برای برگزاری این کنگره ۲۱  کمیته ذیل دبیرخانه کنگره تشکیل شده که یکی از کمیته‌ها «کمیته فرهنگی، هنری و رزمایش هنری» است که با دبیری بسیج هنرمندان و ریاست مدیرکل ارشاد استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در راستای کمیته فرهنگی، هنری و رزمایش هنری نخستین جلسه برگزار شد تا فعالیت فرهنگی، هنری، دینی و رزمایشی در این کنگره داشته باشیم.

مدیرکل ارشاد استان لرستان عنوان کرد: ابعاد کنگره ملی ۶۳۰۰ شهید لرستان فراتر از سطح استانی، منطقه‌ای و حتی ملی است چرا که تاکنون تنها دو کنگره ملی تحت این عنوان در کشور برگزار شده که یک بار در استان کرمان و یک بار در استان گیلان برگزار شده و لرستان در واقع  سومین استانی است در این حوزه فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در استان وجود دارد، در حوزه هنری نیز در گذشته هنرمندان لرستان آثار و فعالیت‌های ماندگاری در دفاع مقدس  داشتند به طوری که بسیاری از سرورده های حماسی زمان جنگ مربوط به هنرمندان استان لرستان بوده است بنابراین انتظار می‌رود در استان و در کمیته فرهنگی هنری رزمایشی فعالیت‌ها، المان، ظرفیت فرهنگی و هنری مشخص باشد.