اردوی فرهنگی تربیتی
فرهنگیان بسیجی شهرستان سلسله در اردوی فرهنگی تربیت قم
اردوی فرهنگی – تربیتی سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت ابوالفضل ( ع ) با حضور تعدادی از فرهنگیان بسیجی فعال درحلقات شجره طیبه صالحین با اجرای همایش ” نهضت روشنگری و بصیرت افزایی ” با حضور جانشین سازمان فرهنگیان کشور و تشکیل حلقات صالحین در مسجد مقدس جمکران به مدت ۲ روز در شهر مقدس قم برگزار شد .

سرهنگ سپهوند مسؤل سازمان بسیج فرهنگیان استان ، هدف از اجرای این اردو را تعمیق معرفت دینی و بصیرت سیاسی ، ایجاد انگیزه و نشاط در فرهنگیان به فرموده مقام معظم رهبری و انسجام صالحین بیان نمودند .

گزارش تصویری: