شریف خسروی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان با اشاره به اینکه کتابخانه ها و فضاهای فرهنگی عمومی و ورزشی باید برای استفاده در اختیار دانشجویان قرار گیرند افزود: اداره ورزش و جوانان موظف است برای رفع مشکلات ورزشی دانشجویان برنامه ریزی کند.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو مبدا و منشا تحول است اظهار داشت: بسیاری از تحولات جامعه را دانشجویان رقم می زنند و از آنجا که دانشجو مطالبه گر است اما باید سقف مطالبات خود را با امکانات کشور تنظیم کند.

فرماندار سلسله تصریح کرد: دانشجو در کنار آرمان خواهی و ایده های بزرگی که در ذهن خود دارد  باید با ارائه پیشنهادها و راهکارها سبب رشد و توسعه کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه در اختیار داشتن کتابهای مرجع و بهترین اساتیدحق دانشجو است عنوان کرد: در اولین فرصت نشستی با حضور روسای دانشگاه های شهرستان، ادارات مرتبط و جمعی از دانشجویان برگزار خواهیم کرد و در این نشست مسائل و مشکلات صنفی، امکانات ورزشی و سایر دغدغه های دانشجویان را مورد بررسی قرار خواهیم داد..

در شهرستان سلسله چهار دانشگاه پیام نور، آموزش عالی، آزاد و علمی و کاربردی وجود دارد.