نخستین کارگاه سواد فضای مجازی در ازنا

نخستین کارگاه سواد فضای مجازی در شهرستان ازنا برگزار شد.

به گزارش لرستان خبر، نخستین کارگاه سواد فضای مجازی در شهرستان ازنا برگزار شد. این کارگاه به همت دفتر سازمان مجازی سراج در لرستان با هدف  ارتقاء سواد فضای مجازی کاربران برگزار گردید.

شرکت کنندگان این دوره با نحوه حضور مطلوب در فضای مجازی و هم چنین نحوه نظارت بر استفاده فرزندان خود از فضای مجازی آشنا شدند.

 

IMG_20170310_204327

IMG_20170310_204329

IMG_20170310_204331

IMG_20170310_204333

IMG_20170310_204334

IMG_20170310_204336

IMG_20170310_204338

IMG_20170310_204340

 

انتهای پیام/