صبح امروز#میثم_حقی از دلفان با حضور در محل فرمانداری دلفان  رسما نامزدی خود را در انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دلفان و سلسله به ثبت رساند.