#حمید_کاکولوند ازالشتر بعنوان داوطلب انتخابات مجلس یازدهم حوزه انتخابیه دلفان و سلسله با حضور در فرمانداری دلفان کار ثبت نام خود را انجام داد.