دکتر احمد حقی اظهار کرد: غلامرضا تاجگردون خارج از وظایف و اختیارات نمایندگی در مجلس عمل کرده است و با نفوذ در استان‌های لر نشین، به کادر سازی برای قدرت نمایی خودش پرداخته است و بسیاری از نزدیکان به خود را در مناصب مدیریتی گمارده است.

وی افزود: به عنوان مثال در لرستان، افرادی که تاجگردون با اعمال فشار منصوب کرده‌است بسیار ناکارآمد بودند و تبعاتی را برای مردم به ارمغان آوردند که عمدتاً نیز از وضع به وجود آمده ناراضی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان و فعال سیاسی بیان کرد: کسی نمی‌تواند مصداقی بیاورد که آقای تاجگردون برای لرستان یا سایر استان‌های لر نشین امتیازی برای رفع محرومیت منطقه گرفته و فعالیت موثری در این زمینه داشته باشد که الان احساس برادری به لرستان می‌کند.

حقی با بیان این که مبارزه فساد باید از درون مجلس آغاز شود، گفت: شورای نگهبان تا جایی که توانست جلوی خیلی‌ها را گرفت و مردم نیز در برخی شعب به افراد مسئله دار دست رد زدند و اما با این اوصاف برخی نیز با ترفندهایی وارد مجلس شدند که در اینجا نماینده‌ها با اقدام درستی که انجام دادند یکی از ریشه های فساد را از ازبین بردند.

وی تصریح کرد: رد اعتبار نامه تاجگردون ربطی به لر بودن  او نداشت و آقای ویسکرمی به عنوان نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، براساس وظیفه انقلابی خود به اعتبار نامه تاجگردون رای منفی داد و اگر این کار را صورت نمی‌داد باید مورد مواخذه قرار می گرفت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان و فعال سیاسی استان با تاکید بر این که کار ویسکرمی درست و به جا بود، اظهار کرد: مطالبه همه ما این بود که دست مفسدان باید از دامان مجلس برچیده شود و انتظار داریم در مجلس جدید این روند ادامه داشته باشد.

حقی با بیان این که برای این که مردم گچساران و باشت به دلیل این که نماینده ندارند ناراحت و متاسف هستم، افزود: ولی این اقدام برای این که مجلس جراحی شود نیاز بود، اما انتظار می رود نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی، در دو سالی حوزه انتخابیه گچساران و باشت نماینده ندارند نگاه ویژه داشته باشند چون این حوزه یک منطقه محروم و کمتر توسعه یافته است.