دومین سمینار علم نانو در الشتر با حضور دانش‌آموزان این شهرستان طی دو روز برگزار گردید.

 

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

 

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

دومین سمینار نانو در الشتر

انتهای پیام/

منبع: لرسو