رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله در آیین بهره برداری طرح آبخیزداری سنگی ملاتی روستای “ژیریان” به نمایندگی از این چهار طرح، اظهار داشت: در مجموع ۱۵ هزار متر مکعب سازه های آبخیزداری از نوع سنگی، ملاتی در مناطق ژیریان، چشمه علی اکبر، سراب صیدعلی و تملیه اجرا شده است.

امیر محمد نظرپوری با اشاره به اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها، عنوان کرد: چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای این سازه ها هزینه صرف شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله هدف از اجرای این طرح ها را کنترل سیلاب، گرفتن رسوب، تقویت آب های زیرزمینی و افزایش پوشش گیاهی منطقه عنوان کرد.

در هفته دولت در شهرستان سلسله ۲۲ طرح به ارزش ۳۶ میلیارد تومان بهره برداری می شود.