یحیی ابراهیمی روز پنجشنبه در آیین گازرسانی به سه روستای شهرستان سلسله اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته، یکصد روستا از شهرستان دلفان و ۱۷ روستا از منطقه قلایی تا پایان سال گازرسانی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه درصد شاخص بهره مندی شهرستان دلفان از نعمت گاز پایین تر از نرم استان است، افزود: با گازرسانی به این روستاها، وضعیت شهرستان دلفان از نظر گازرسانی مطلوب تر خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان های حوزه، افزود: در سال جاری پنج دستگاه بی تی اس برای سلسله و ۱۱ دستگاه نیز برای دلفان نصب و مشکل آنتن دهی این شهرستان ها نیز رفع خواهد شد.

ابراهیمی گفت: با توجه به اینکه شهرستان سلسله نیز جزو مناطق سردسیر محسوب می شود باید گازبهای دریافتی از مردم نیز مطابق تعرفه مناطق سردسیر احتساب شود.

وی افزود: بسیاری از روستاهای شهرستان های حوزه نیاز به بازنگری در طرح هادی دارند که پیگیر رفع این مشکل اهالی روستاها هستیم.