رییس جهاد کشاورزی سلسله روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از کانال آب‌بر روستای کرم آباد به نمایندگی از این ۱۵ طرح اظهار داشت: برخی از این کانال ها در جریان سیلاب پارسال تخریب شده بود که اکنون بهسازی و یا احداث شده است.

مسعود غلامی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها ۳۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده ادامه داد: در سیلاب پارسال بیش از ۲۷ کانال آب‌بر و ۱۱ جاده بین مزارع شهرستان سلسله تخریب شد.

همزمان با هفته دولت بهره برداری از ۲۲ طرح به ارزش ۳۶ میلیارد تومان در سلسله آغاز شده است.

همزمان با هفته دولت بهره برداری از یکهزار میلیارد تومان طرح‌ عمرانی و اقتصادی در لرستان آغاز شده که از این تعداد حدود ۷۵۰ میلیارد تومان عمرانی و ۲۵۰ میلیارد تومان اقتصادی و سرمایه‌گذاری می باشد.

هفته دولت از دوم شهریور ماه به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر آغاز شده است.