شرایط عمومی :

  • توانمندی و استعداد در اجرا
  • دارای روحیه کار تیمی
  • علاقه مند به کار جهادی

مزایا:

  • علاقمندان پس از تعیین سطح توانمندی در پروژه های پیش روی سازمان فضای مجازی سراج بکارگیری خواهند شد
  • از افراد منتخب بعنوان گزارشگر در نیساخبر(بصورت رایگان) استفاده خواهد شد .

 

جهت ثبت نام کلیک کنید