رئیس جهاد کشاورزی سلسله گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی سال گذشته در بخش کشاورزی شهرستان جذب شد.

به گزارش نیساخبر؛رضا سوخته زاری  اظهار داشت: جهادکشاورزی شهرستان توانست در سال گذشته اقدامات خوبی در راستای ایجاد اشتغال صورت دهد و رتبه اول جذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در شهرستان و استان را به خود اختصاص دهد.
وی عنوان کرد: شهرستان سلسله قطب کشاورزی استان محسوب می شود و دارای ظرفیتها و پتانسیل های خوبی در بخش کشاورزی است.
وی افزود: با اقداماتی که در راستای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و به دنبال آن شروع فرآوری و بسته بندی محصولات تولیدی کشاورزان صورت گرفته، محصولات تولیدی کشاورزان شهرستان به قیمت مناسبی به فروش خواهد رسید.
رئیس جهاد کشاورزی سلسله با اشاره به برداشت مکانیزه گردو و تشکیل تعاونی گردوکاران در شهرستان، گفت: همچنین برنامه ریزی جهت ایجاد کارگاه بسته بندی میوه خشک به منظور جلوگیری از خام فروشی میوه باغات شهرستان و سودجویی های واسطه ها و دلالان، اصلاح نژاد دام سنگین و سبک، تشکیل صندوق های خرد مشاغل خانگی برای روستائیان، احداث دومین باغ اندام رویشی تکثیری کشور، ایجاد کارگاه فرآوری و بسته بندی زعفران، راه اندازی مجتمع پرورش ماهی دوآب از مهمترین اقدامات صورت گرفته جهاد کشاورزی شهرستان در سال گذشته بوده است.
شهرستان سلسله دارای بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم است.
۷