دور میدان آزادی

+ شنیدی توی سوییس یه مسئول که یه آدامس از یه ارباب رجوع گرفته بود رو اعدام کردند و یه مسئول دیگه که نیت کرده بود یه برگه آچار از اداره بدزده رو حبس ابد کردن؟
_ نه!
+ آره داداش کجای کاری! اما تو ایران طرف چند هزار میلیارد دزدی میکنه صاف صاف هم می چرخه و قوه قضاییه کاریش نداره
_ مگه همون مختلسه رو اعدام نکردن و بقیه رو هم حبس کردن؟
+ آره داداش کجای کاری اعدام و حبس کردن که اسم خودشون لو نره! تازه تو تا حالا دیدی یه مسئول توی ایران دادگاهی شه درصورتی که مردم عادی توی سوییس می تونن از مسئولینشون شکایت کنن و دادگاهیشون کنن؟
_ همین داداش معاون اول(م.ج) و داداش رئیس جمهور (ح.ف) و پسر مرحوم غریق استخر فرح(م.ه) و معاون اول رئیس جمهور سابق(م.ر) و خیلی دیگه از مسئولین متخلف که توسط قوه قضاییه دادگاهی و حبس شدن اینو چی میگی؟
+آره داداش کجای کاری؟ اینجا آزادی نیست تا یه مسئولی بخواد به فکر مردم باشه زندونیش میکنن اصلا به همین خاطره که به ما میگن حقوق بشر رو رعایت نمی کنید در صورتی که توی سوییس حتی حقوق گربه ها رو رعایت می کنن و آزادانه تو خیابون می چرخن اصلا توی سوییس زندان وجود نداره و هیچکی دزدی نمیکنه!
_ پس اون که نیت کرده بود برگه آچار رو از اداره ببره کجا حبسش رو کشید؟
+ آره داداش کجای کاری! اونجا خیلی بافرهنگن و بهش گفتن تو همون برگه آچار یه زندان بکش و عکس خودت رو بذار توش و حبس ابدش کن اما تو ایران تا یه مسئول دزدی میکنه میندازنش اوین. اینجا اصلا آزادی نیست، قوه قضاییه همش بگیر و ببند راه انداخته و آرامش روانی مسئولین پاکدست رو به هم زده

?مهدی سلیمان نژاد?

#باشگاه_طنز_انقلاب
#طنزیم

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما