عزاداری مردم الشتر در عاشورای حسینی۹۹

گزارش تصویری از سوگواری مردم ولایتمدار و حسینی شهرستان سلسله در عاشورای حسینی

عکاس:حبیب اله بیاتی