مراسم چهلم سردار دلها حاج قاسم سلیمانی ویادواره ۲۹۶شهید شهرستان سلسله

عکس از حبیب اله بیاتی