مصاحبه رئیس اورژانس کشور با خبرنگار صدا و سیما در سلسله

مصاحبه رئیس اورژانس کشور با خبرنگار صدا و سیما در سلسله

دکتر کولیوند شیر مرد لک زبان به احترام مردم سلسله به زبان لکی مصاحبه کرد.  

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 480
  • ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
دریافت