آخرین اخبار

مدرسه و هزینه ای میلیاردی که به بن بست رسید!

طبقه چهارم مدرسه درحال ساخت توحید الشتر به دلیل مجاورت با قلعه مظفری باوجود هزینه میلیاردی متوقف شده است
آیا میراث فرهنگی تازه متوجه این ساخت و ساز شده است؟
کوتاهی از سمت کیست؟ آموزش و پرورش یامیراث فرهنگی؟

آخرین اخبار

برگزاري جلسه ستاد خدمات سفرهاي نوروزي شهرستان سلسله

به گزارش نیسانیوز وبه نقل از روابط عمومي فرمانداري سلسله، جلسه ستاد خدمات سفرهاي نوروزي به رياست  فرماندارو با حضور اعضاي ستاد در محل فرمانداري برگزار گرديد. در ابتداي اين جلسه، فرماندار ضمن تسليت ايام فاطميه بيان داشتند: گردشگري از مهمترين ظرفيت هاي شهرستان سلسله است و با توجه به …