عباس گودرزی   اظهار داشت: کرونا شوخی بردار نیست و اگر این بیماری کنترل نشود، سبب بروز بحران می شود و هزینه های لازم برای کنترل را افزایش می دهد.

وی با اشاره به این که برخی از افراد در جامعه نکات بهداشتی و پروتکل ها را رعایت نمی کنند افزود: در این راستا دولت باید تکالیفی را مشخص کند و با تشدید نظارت، بتواند در جامعه این تکالیف را دنبال کند.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عزیزان زیادی به خاطر عدم رعایت نکات بهداشتی جان خود را از دست می دهند و خانواده های زیادی داغدار شده اند که ضروری است همه افراد، رعایت پروتکل های تعریف شده بهداشتی را یک الزام بدانند.

وی تصریح کرد: اگر ظرفیت تخت ها پر شود، مسئله به یک بحران تبدیل می شود و نباید اجازه داد به این مرحله برسد و هم اکنون با تعیین تکالیفی از سوی دولت می توان از بروز این بحران جلوگیری کرد.

گودرزی بیان کرد: در این مسئله هر چه رعایت پروتکل های بهداشتی بیشتر شود هزینه ها کاهش می یابد چرا که این بیماری جزء بیماری هایی است که همه افراد جامعه باید نکات بهداشتی را رعایت نمایند.

وی گفت: دولت موظف است در اقدام و عمل تصمیماتی بگیرد که این بیماری بیش از این شیوع پیدا نکند؛ متاسفانه طی چند روز اخیر میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور دو برابر شده و می طلبد که یک فرهنگ سازی شود و یک گفتمان عمومی راه اندازی گردد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ضروری است که همان حساسیتی که در ابتدای شیوع کرونا وجود داشت، همچنان وجود داشته باشد تا بتوان این بیماری را کنترل کرد.

انتهای پیام/