نظام سلطه، دنیا را یک دهکده نشان داده و این دهکده یک کدخدا دارد که تلاش می کرد همه دنیا را با این فکر خود تحت سلطه داشته باشد که یکی از لوازم هژمونی، حضور نیروهای آمریکا در همه نقاط دنیاست، تمام تلاش های خود را طی این سالها به کار گرفتند که در منطقه نفوذ بیشتری داشته باشند و در این میان ایجاد حکومت های دست نشانده و یا ایجاد پایگاه های نظامی را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند حضور خود را تثبیت کنند.

اما محور مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی ایران به مواجه با آنها رفته و موانعی را برای پیشبرد سیاست های آنها ایجاد کرد و تا به امروز شاهد موفقیت جبهه مقاومت در دنیا هستیم، جبهه ای که حاج قاسم برای تقویت آن مجاهدت زیادی انجام داد، زمانی که دشمن از تقویت جبهه مقاومت هراسان شد دست به ترور سید الشهدای این جبهه زد.

امروز دشمن از تفکر حاج قاسم هنوز ترس و هراس دارد، کشورهای زیادی از مکتب سردار سلیمانی الگو گرفته  اند، یکی از مولفه های مکتب شهید سلیمانی این بود که کشورهای فرامنطقه ای باید از منطقه خارج شوند و خود مردم این کشورها، مقدرات را اداره کنند و مدتهاست تلاش می کنند که از گسترش تفکر حاج قاسم در کشورهای مختلف جلوگیری کنند و یا این تفکر را به انحراف بکشند.

شهادت سردار دلها در مقطعی بود که همه معادلات غرب را به هم زد، در تشییع باشکوه حاج قاسم، همه تفکرات به صحنه آمدند و یک بار دیگر در شهادت سردار دلها، رفراندوم عمومی در تثبیت جمهوری اسلامی ایران رقم زده شد.

آمریکا باید از تفکر سردار سلیمانی احساس نگرانی بکند، امروز تفکر مقاومت به یک الگو تبدیل شده و دشمنان هراس دارند که این الگو به کشورهای زیادی از دنیا تسری یابد، نگران هستند که در دهه اخیر، جریان های مقاومت، جایگزین جریان های دیگر شود و به خوبی متوجه شده اند که جریان مقاومت چقدر خوب جواب می دهد.

انتهای پیام/

  • نویسنده :