نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش تعداد وزارتخانه‌ها قابل‌قبول نیست گفت: با توجه به جنگ اقتصادی موجود انتخاب سینکی برای معاونت بازرگانی نادرست است.

به گزارش نیساخبر“علی رستمیان اظهار داشت: درگذشته وقت و جلسات متعددی برای ادغام وزارتخانه‌ها صرف شد و نمایندگان مجلس در آن زمان به این نتیجه رسیدند که مدل تفکیک برای کشور نتیجه مثبتی نخواهد داشت و اکنون نیز نمایندگان با تفکیک وزارت صمت مخالف هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه دولتی صرف امور جاری می‌شود، هیچ دلیلی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها قابل‌قبول نیست و دولت برای اداره امور باید چابک‌تر شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی در رابطه بااینکه آیا ایجاد معاونت بازگانی قانونی است یا نه گفت: ایجاد معاونت بازرگانی جز اختیارات رئیس‌جمهور است و گزینه‌های پیشنهادی زیادی وجود دارد البته هنوز صحت انتخاب سینکی تائید نشده اما به نظرم گزینه‌های مناسب‌تری از گزینه‌ای که شایعات در مورد آن وجود دارد هست.

وی عنوان کرد: با توجه به جنگ اقتصادی موجود باید برای این سمت، شخص مناسبی انتخاب شود چرا که این موضوع مهم و مرتبط با معیشت مردم است و نیازمند مدیریت خوبی است.