به گزارش نیساخبر” سمیه حسنوند ورزشکاری الشتری در مسابقات اورا اسیا سبک ساباکی ikso  مدال طلا و مقام اول قهر مانی را ازآن خود کرد.

این مسابقات با حضور بیست کشور ازجمله ارمنستان، روسیه، افغانستان،ترکیه، عراق، اذربایجان وگرجستان برگزار گردید

گفتنی است این مسابقات از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۸ مرداد به میزبانی استان اذربایجان شرقی شهرستان تبریز برگزار شد