خودروهای شوتی پدیده ایست که از دل آمار بالای بیکاری لرستان خلق شده و دولت تدبیر و امید مقصر اصلی بنیانگذاری چنین صنعتی در لرستان است چرا که روحانی و تیم اقتصادی قدم موثری برای بیکاری استان برنداشت و از طرفی هم گمرگ را به حال خود رها کرد و قاچاق از زمین و زمان از مرزهای قانونی کشور وارد می شوند و به طبع زیر ساخت هایی برای شغل شوتی ایجاد می شود.

شوتی ها اجناس قاچاق را از انبارهای اطراف گمرگ بنادر تحویل می گرفتند و آن را به اقصی نقاط ایران ترانسفر می کردند اما مدتی است

تولید روزانه مرغ در لرستان ۱۵۰ تن است در حالی که مصرف استان ۱۱۰ تن می باشد و اختلاف قیمت این محصول در شهرهای لرستان نسبت به دیگر استان ها هم سبب شده که عزیزان شوتی به فکر درآمدزایی از این بازار مکاره باشند.