اسماعیل رکرک  اظهار داشت: امسال در استان لرستان ۴۴ هزار و ۳۸۷ نفر در پنج رشته رقابت خود را آغاز کردند که تعداد کنکوری ها نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: رقابت کنکور از امروز در استان لرستان همزمان با سراسر کشور آغاز شده که تا روز شنبه طی چهار روز کنکور برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه لرستان تصریح کرد: بیشترین داوطلب کنکور امسال با ۲۱ هزار و ۵۹۸ نفر مربوط به رشته تجربی و کمترین داوطلب با هزار و ۸۹۸ نفر مربوط به رشته ریاضی است.

رکرک بیان کرد: همچنین ۱۳ هزار و ۴۲۵ نفر در رشته انسانی، سه هزار و ۶۹ نفر در رشته هنر و چهار هزار و ۳۹۸ نفر در رشته زبان رقابت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ۶۱ درصد داوطلبان کنکور در استان لرستان خانم ها و ۳۹ درصد آقایان هستند.

انتهای پیام/