مرتضی سپهوند  اظهار داشت: همزمان با افتتاح راهیان نور غرب کشوردر سال جاری، امروز هزار و ۵۰۰ نفر از استان لرستان به ارتفاعات بازی دراز اعزام می شوند.
وی افزود: از این تعداد هزار و ۴۰۰ نفر نفر برادر و ۱۰۰ نفر خواهر هستند که در سفر دو روزه به مناطق عملیاتی غرب کشور و ارتفاعات بازی دراز اعزام می شوند.
مسئول اردوی راهیان نور سپاه لرستان عنوان کرد: از این تعداد ۷۰۰ نفر اقشار و ۸۰۰ نفر هم شهروندان هستند که اولین اردوی راهیان نور در سال جاری می باشد.
وی تصریح کرد: امروز از همه شهرهای استان به این اردو اعزام می شوند و برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.
سپهوند بیان کرد: اعزام راهیان نور نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد و با توجه به این که همه اقشار و گروه های سنی به این اردو اعزام می شوند، می توان رشادتهای رزمندگان را به نسل جدید انتقال داد.
انتهای پیام/